mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday84
mod_vvisit_counterYesterday50
mod_vvisit_counterThis week134
mod_vvisit_counterLast week368
mod_vvisit_counterThis month221
mod_vvisit_counterLast month1739
mod_vvisit_counterAll days221329

น้ำสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยา


ในอุตสาหกรรมยานั้น มีการใช้น้ำที่เป็นหลักอยู่ 2 ประเภท

1. น้ำเพียว์ริฟายวอเตอร์ Purified Water (PW)


2. น้ำวอเตอร์ฟออินเจ็คชั่น Water For Injection (WFI)

 

 

 


ตามมาตราฐาน USP ปัจจุบันกำหนดให้น้ำ2ประเภทมีคุณสมบัติดังนี้


PW WFI
Conductivity (μS/cm)@25°C < 1.3 <  1.3
TOC (ppb) < 500 < 500
Bacteria (cfu/100ml) < 1000 < 10
Endotoxin (EU/ml) - <  0.25นอกจากข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของน้ำที่จะใช้ในการผลิตยาแล้วนั้น ยังมีมาตราฐานในการกำหนดใช้อุปกรณ์และกระบวนการผลิตอีกด้วย

ดั้งนั้นในการผลิตน้ำ Purified Water (PW) และ Water For Injection (WFI) นั้น ผู้ผลิตเครื่องจักรจึงต้องมีความชำนาญและเข้าใจในข้อกำหนดเหล่านี้อย่างครบถ้วนจึงจะทำให้ระบบสามารถผ่านการตรวจสอบตามมาตราฐานและได้น้ำที่มีคุณสมบัติตามต้องการรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบที่ต่ำด้วย

บริษัท ปราณีเทคโนโลยี จำกัด มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำ PW และ WFI ทั้งนี้บริษัทมีความภูมิใจที่เราเป็นเพียงบริษัทเดียวที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องกลั่นน้ำระบบ Multi-Effect ได้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้