mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30
mod_vvisit_counterYesterday74
mod_vvisit_counterThis week291
mod_vvisit_counterLast week377
mod_vvisit_counterThis month1387
mod_vvisit_counterLast month1991
mod_vvisit_counterAll days224486

ธุรกิจหลัก

บริษัท ปราณีเทคโนโลยี่ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบกรองน้ำสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมยา (Purified Water และ Water For Injection) ซึ่งมุ่งเน้นการใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงและความมีเสถียรภาพของระบบที่มั่นคง

บริษัทยังประกอบกิจการด้านระบบน้ำร้อนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำร้อนในปริมานมากเช่นในโรงแรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงการใช้งานเป็นจุดเช่นในที่อยู่อาศัย

ด้านการผลิตน้ำดีนั้น บริษัทเป็นผู้นำด้านการทำน้ำบริสุทธ์เพียวริไฟร์วอเตอร์ (Purified water) และน้ำกลั่น (Water For Injection) บริษัทมุ่งเน้นที่จะนำมาซึ่งเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการใช้เมมเบรน (Reverse osmosis และ Ultra Filtration) เทคโนโลยีการกลั่น (Distillation machine) และระบบการฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โอโซนและการใช้แสงยูวี (Ozone และ UV disinfection) เพื่อให้ลูกค้าได้น้ำที่มีคุณภาพที่สูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายของระบบที่ต่ำลง


เรามีหน่วยงานซึ่งออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและที่นำมาผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปภายในบริษัทเอง อาทิเช่น

  • ถังเก็บน้ำและถังกรองน้ำ จากวัสดุทั้งเหล็กและสเตนเลสสตีล
  • ระบบผลิตน้ำดีโดยใช้เมนเบรน รีเวอร์ออสโมสิส และ อัลตร้าฟิลเทรชั่น(Reverse osmosis และ Ultra filtration)
  • ระบบกำจัดสารละลายในน้ำ แบบใช้สารแลกเปลี่ยนประจุ ดีไอออนไนซ์ (Deionized Resin)
  • ระบบกำจัดสารละลายในน้ำ แบบใช้ไฟฟ้าอิเลคโทรดีไอออนไนซ์ (Electro-Deionized machine)
  • ระบบผลิตน้ำกลั่นโดยใช้เครื่องกลั่นน้ำแบบมัลติสเตด (Multi-stage distillation machine)

 

ในส่วนของระบบน้ำร้อนนั้น บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนครบทุกระบบ ตั่งแต่การใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar water heater) โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าสินค้าแบรนด์ SOLAHART เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม (Storage water heater) ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สเป็นแหล่งพลังงาน เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน (Instantaneous water heater) และเครื่องทำน้ำร้อนแบบฮีทปั้ม (Heatpump water heater) ซึ่งให้การประหยัดพลังงานสูง โดยสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า  เช่นบ้านพักอาศัย   โรงงาน  โรงแรม  รีสอร์ท อพาร์ทเมนท์  และสปอร์ตคลับ

--

Purified Water, Water For Injection, Purified water,Water For Injection, Reverse osmosis,Ultra Filtration, Distillation machine, Ozone, UV disinfection,เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์, น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์, Solar water heater, Solahart, โชล่าฮาร์ท, ปั้มความร้อน, Heat Pump, ฮีทปั้ม, หม้อต้มน้ำร้อน, น้ำเพียวริฟาย, Purified water, น้ำ PW, น้ำดีไอ, Dei water, น้ำ Dei, น้ำบริสุทธิ์, Distill water, น้ำกลั่น, Water for injection, น้ำ WFI, Multi effect distillation, Multi stage distillation, เครื่องกลั่นน้ำ